top of page

ÅDNERAM HYTTEFELT

Utvikling av Ådneram Fjellgrend i Sirdal

Ådneram Fjellgrend i Sirdal ligger i et område der høydemetrene varierer fra 700 til 750.

Utbygger ønsket at samtlige hyttetomter skulle få en så optimal plassering i forhold til utsikt og sol som

overhodet mulig. De første av i alt 100 hytter (trinn 1) ble ferdigstilt i 2005. Standarden på hyttene er høy,

både arkitektonisk, funksjonelt og teknisk. Teknisk infrastruktur omfatter 4 km vei, 6 km vann- og avløpsledninger, trykkforsterker og høydebasseng.

Teknaconsults rolle:

Teknaconsult AS har vært med i hele prosessen helt siden

starten og har bistått utbygger med utarbeiding av reguleringsplan, tekniske planer, vei, vann, avløp, utomhus, plassering, tiltak, detaljprosjektering, prosjektadministrasjon, visualisering, byggesøknader og kontrahering.

  • Utarbeidelse av reguleringsplan og illustrasjonsplan

  • Vann- og avløpsprosjektering

  • Veiplanlegging og planlegging av skiløyper

  • Utomhusplan

  • 3D visualisering

  • Plassering av tiltak og stikningsdata

  • Byggesøknader

  • Utarbeidelse av anbudsbeskrivelse og kontrahering

  • Offentlig anskaffelse

Oppdragsgiver: Favoritthytten AS

Størrelse: 130 hytter (trinn 1) + 150 hytter (trinn 2).

Tidsrom: 2004 – pågår

bottom of page