ÅDNERAM HYTTEFELT

Hytteområde: Ådneram Fjellgrend


Ådneram Fjellgrend i Sirdal ligger i et område der høydemetrene varierer fra 700 til 750. Utbygger ønsket at samtlige hyttetomter skulle få en så optimal plassering i forhold til utsikt og sol som overhodet mulig. De første av i alt 100 hytter (trinn 1) ble ferdigstilt i 2005. Standarden på hyttene er høy, både arkitektonisk, funksjonelt og teknisk. Teknaconsult AS har vært med i hele prosessen helt siden starten.

Oppdragsgiver: Favoritthytten AS

Størrelse: 130 hytter (trinn 1) + 150 hytter (trinn 2).

Tidsrom: 2004 –

Teknaconsults rolle: Utarbeiding av reguleringsplan, tekniske planer, vei, vann, avløp, utomhus, plassering, tiltak, detaljprosjektering, prosjektadministrasjon, visualisering og kontrahering.

1/4
Sirdalmagasinet2017-side32
Sirdalmagasinet2017-side32

press to zoom
Sirdalmagasinet2017-side33
Sirdalmagasinet2017-side33

press to zoom
Sirdalmagasinet2017-side34
Sirdalmagasinet2017-side34

press to zoom
Sirdalmagasinet2017-side32
Sirdalmagasinet2017-side32

press to zoom
1/3