BYGGESAK

modellbygging.png

Teknaconsult kan bistå i byggesaksprosess og utarbeide komplett søknad for ditt tiltak. Vi kan blant annet utarbeide søknad for tillatelse til tiltak, fradelingssøknad, KU søknad.

 

Teknaconsult AS har godkjenning som ansvarlig søker i høyeste tiltaksklasse for alle typer tiltak.

 

Andre tjenester vi kan bistå med i forbindelse med byggesøknad:

- Tomtevurdering og tomteutnyttelse

- Situasjonsplan

- Terrengsnitt

- Sol- og skyggeanalyse

- Stikningsdata, plassering av tiltak

- Veiløsning

- Vann og avløpsforhold

- Miljørapport

- Oppfølging i byggetid som bygge- og anleggsleder.

 

Rammesøknad

Fradeling

Ferdigattest

KU søknad