top of page

ANSVARLIG SØKER

modellbygging.png

Teknaconsult kan bistå i byggesaksprosess og utarbeide komplett søknad for ditt tiltak. Vi bistår gjennom hele søknadsprosessen fra enten søknad om rammetillatelse eller fra søknad om ett-trinns tillatelse til tiltak og helt frem til tiltaket er avsluttet med ferdigattest. Nabovarsel, dispensasjonssøknad, utarbeidelse av gjennomføringsplan, innhenting av erklæringer og koordinering er noen av forholdene som inngår. Vi bistår også med søknad om Arbeidstilsynets samtykke og fradelingssøknader.

 

Teknaconsult AS har sentral godkjenning som ansvarlig søker i høyeste tiltaksklasse for alle typer tiltak.

 

Søknad om rammetillatelse og igangsettingstillatelse

Ett-trinns tillatelse til tiltak

Fradeling

Arbeidstilsynets samtykke

Andre tjenester vi kan bistå med i forbindelse med byggesøknad:

- Tomtevurdering og tomteutnyttelse

- Situasjonsplan

- Terrengsnitt

- Sol- og skyggeanalyse

- Stikningsdata, plassering av tiltak

- Veiløsning

- Vann og avløpsforhold

- Miljørapport

- Oppfølging i byggetid som bygge- og anleggsleder.

bottom of page