top of page

GRAN SYD NÆRINGSOMRÅDE

Utvikling av Gran Syd næringsområde i Enebakk kommune

Gran Syd er et næringsområde på ca. 270 dekar som er under utvikling og opparbeiding. Området består av store utfyllingsarealer med tilhørende store masseuttak. Næringsområdet utvikles og tilrettelegges for næringstomter for datasentre, større lagerbygg, lettindustri og tjenesteyting. Utbyggingen skjer samtidig på de ulike næringstomtene og prosjektet er sammensatt og komplekst med mange aktører, faggrupper, roller og oppdragsgivere fra nasjonale og internasjonale selskap, samt offentlige myndigheter og grunneiere.

Teknaconsults rolle:

Teknaconsult sin rolle er å sikre at samkjøring mellom de ulike aktørene og prosjektene ivaretas, samt teknisk bistand innenfor flere områder.

 

Vi har hatt følgende roller:

  • Prosjektleder

  • Prosjekteringsledelse

  • Bygge- og anleggsleder

  • Tekniske planer vei, vann og avløp

  • Reguleringsansvarlig

  • Plankonsulent

  • Ansvarlig søker

  • Grunneierkontakt

  • Anbudsbeskrivelse og kontrahering

Oppdragsgivere: Green Mountain AS, Mr. Pukk AS, CTS Nordics AS, Henry J (Architects) Lyons Ltd m.fl.

Størrelse: ca. 270 daa

Tidsrom: 2015 - pågår

bottom of page