HUSABERGET

Nytt boligfelt på Gausel

Totalprosjektering av boligfelt med 10 enheter. Fra idé til ferdigstillelse.

Oppdragsgiver: Sørbø Trelast AS

Størrelse: 3,6 daa

Tidsrom: 2015 - 2018

Teknaconsults rolle: Reguleringsplan, Tekniskplan VVA, lekeplass og byggeledelse.

1/3