HUSABØRYGGEN

Boligfelt i Stavanger med 32 boenheter

 

Planlegging av trasé for vann og avløp samt kabler/fiber i boligområde med kort avstand mellom bygg. Tett dialog med Stavanger kommune for å finne best mulig trase. Hensyn til kulturminner og oppfølging mot Fylkeskommunen.

Utarbeidelse av anbudsbeskrivelse for grunnarbeider og kontrahering.

 

Oppdragsgiver: Husabøryggen AS

Størrelse:

Tidsrom: 2015 –

Teknaconsults rolle: VA rammeplan, teknisk plan, anbudsbeskrivelse og kontrahering

1/3