LADSTEIN NÆRINGSOMRÅDE

Industriområde på Finnøy

 

Planlegging av utslippsledning, pumpeledning for spillvann, vannledning og overvannsledninger med utslipp i sjø.

Planlegging av privat vei samt industrivei.

Prosjektering av brannvann, utslippskum, pumpesystem, renseanlegg og terrasseringsplan.

Nabovarsel, utslippssøknad og søknad om tillatelse til tiltak for VVA.

Oppdragsgiver: Gard Maskin AS

Størrelse: 40 daa

Tidsrom: 2016 -

Teknaconsults rolle: Ansvarlig søker og prosjektering VVA.

1/3