top of page

LEDELSE

ledelse UNG.png

Teknaconsult har mange erfarne prosjekt- og byggeledere som vil yte sitt beste for at prosjektet blir gjennomført på best mulig måte.

 

I forbindelse med utarbeidelse av komplekse reguleringsplaner kan Teknaconsult bistå med reguleringsledelse for å samkjøre ulike fag og sikre at planen blir utarbeidet på best mulig måte.

 

I planleggingen av større prosjekter er det viktig med en overordnet ledelse som kan alle fagområdene som er involvert i prosjektet. I slike situasjoner kan Teknaconsult bistå med prosjekteringsledelse for å sikre at prosjektet blir gjennomført på en god måte og at alle hensyn blir ivaretatt.

Prosjektledelse

Byggeledelse

Reguleringsledelse

Prosjekteringsledelse

bottom of page