MILJØ

tursti.png

Teknaconsult kan foreta avanserte flom- og rasanalyser for å sjekke hvilke tiltak som må gjennomføres ved bygging i utsatte områder. En slik rapport kan være avgjørende for å kunne sikre at eksisterende og ny bebyggelse ikke er utsatt for flom- og skredfarer.

 

Vi utarbeider planer for utomhusanlegg og lekeplasser tilpasset nærmiljøet.

 

Sol- og skyggeanalyse er viktig i mange prosjekter for å se på konsekvensen for nye tiltak.

Flom- og skredberegning

Energi og fiber

Nærmiljøanlegg

Solberegning