KUNSTGRESSBANER

MODELLBYGGING 02.png

Teknaconsult kan bidra ved prosjektering av kunstgressbaner for nybygg og ved rehabilitering av eksisterende grusbaner.

I prosjekteringsfasen tar vi hensyn til kravene som må oppfylles for å kunne få tilskudd fra offentlige spillemidler ved både rehabilitering og nybygg.  

 

Teknaconsult kan bistå i hele prosessen ved oppføring av kunstgressbanen. Kompetanse innenfor feltene vann- og avløp, byggesak og byggeledelse sørger for at alle hensyn blir ivaretatt.

  • Tilstandsrapporter

  • Forprosjekt

  • Anbud/tilbudsbeskrivelse med tilhørende kontraktsforhandlinger

  • Oppfølging i byggetid som bygge- og anleggsleder

  • Prosjektering av overvannsystem i form av drenering, fordrøyning, snøhåndtering

  • Baneoppbygging

  • Ansvarlig søker

Bønes kunstgressbane