skip to Main Content

Teknaconsult tilfører kompetanse, kvalitet og ressurseffektivitet i ditt
utbyggingsprosjekt enten det gjelder næringseiendom, hytte- eller boligfelt.

Hvem er vi ?

Teknaconsult AS er et lokalt, tverrfaglig ingeniørfirma med lang erfaring og dyktige fagfolk. Kundene våre er fortrinnsvis profesjonelle utbyggere og grunneiere, men vi påtar oss også prosjekter av privat karakter.

Gjennom flere tiår i bransjen har vi utviklet et omfattende og faglig sterkt nettverk, ressurser som gjør Teknaconsult AS til en totalleverandør og høyt kvalifisert samarbeidspartner, spesielt innen tomteutvikling og gjennomføring av nye prosjekter.

 

Vi kommer ofte inn i tidlig fase og tar prosjektene helt fram til ferdigstillelse. Erfaringsmessig høyner det ikke bare kvaliteten, men bidrar også til en mer effektiv ressursutnyttelse. Å benytte Teknaconsult, skal gi en reell merverdi.

Vi har sentral godkjenning inntil tiltaksklasse 3 etter Plan- og bygningsloven, noe som gjør at Teknaconsult AS både er ansvarlig søker, ansvarlig prosjekterende og ansvarlig kontrollerende. Alle prosjektene våre utvikles i 3D.

Vi har kontorer i Luramyrveien, ikke langt fra Kvadrat.

VÅRE FAGOMRÅDER
  • Arealplanlegging
  • Prosjektadministrasjon
  • Kommunalteknikk
  • Samferdsel