RÅDHUSMARKA

Utbyggingsprosjekt i Sandnes med 250 boliger

Rådhusmarka skal bli et attraktivt område med 250 spennende og varierte boliger. Her planlegges det leilighetsbygg, rekkehus, parkeringsanlegg, uteoppholdsareal og lekeplass. 

 

Rådhusmarka ligger få minutter unna Sandvedparken. Med kollektivtransport i umiddelbar nærhet er dette det mest sentrale området i Sandnes. 

Boligene er planlagt med attraktive kvaliteter som er tilpasset mennesker i ulike faser og situasjoner. Prosjektet legger vekt på gode møteplasser, grønne lunger, energieffektivitet, trygghet, komfort og sosiale arenaer på tvers av generasjoner.

Oppdragsgiver: Rådhusmarka AS

Størrelse: BRA 22000 m2

Tidsrom: 2017 -

Teknaconsults rolle: VA rammeplan, mulighetsstudie VVA og prosjektkoordinering. 

1/1