top of page

RÅDHUSMARKA

Utbyggingsprosjekt i Sandnes med 250 boliger

Rådhusmarka skal bli et attraktivt område med 250 spennende og varierte boliger. Her planlegges det leilighetsbygg, rekkehus, parkeringsanlegg, uteoppholdsareal og lekeplass. 

 

Rådhusmarka ligger få minutter unna Sandvedparken. Med kollektivtransport i umiddelbar nærhet er dette det mest sentrale området i Sandnes. 

Boligene er planlagt med attraktive kvaliteter som er tilpasset mennesker i ulike faser og situasjoner. Prosjektet legger vekt på gode møteplasser, grønne lunger, energieffektivitet, trygghet, komfort og sosiale arenaer på tvers av generasjoner.

Teknaconsults rolle:

  • Mulighetsstudie VVA

  • Utarbeiding av tekniske planer for vei, vann og avløp

  • VA rammeplan

  • Prosjektkoordinering, samkjøring og tverrfaglig kontroll med nærliggende prosjekter

Oppdragsgiver: Rådhusmarka AS og Jærentreprenør AS

Størrelse: BRA 22000 m2

Tidsrom: 2017 - pågår

 

bottom of page