SAMFERDSEL

Teknaconsult har lang erfaring med prosjektering av vei og samferdsel. Vi kan utarbeide tekniske planer for vei, renovasjonsløsning og parkeringsanlegg.  

 

I forbindelse med reguleringsprosesser kan Teknaconsult utarbeide mobilitetsplan for å gi en analyse av reisemønster, trafikkmengder og infrastruktur i området.

Veiplanlegging

Parkering

Trafikkanalyse

Mobilitetsplan

© 2023 by Sphere Construction. Proudly created with Wix.com