VANN OG AVLØP

Teknaconsult kan utarbeide tekniske planer for vann og avløp. Vi foretar overvannsanalyser og kan dimensjonere overvannsbasseng.

 

I forbindelse med reguleringsprosesser kan Teknaconsult utarbeide VA-rammeplan.

 

Vi prosjekterer vannforsyningsanlegg, trykkøkningsstasjoner, høydebasseng, vannbehandlingsanlegg, avløpsstasjoner, borebrønner mm.

Vannbehandlingsanlegg

Avløp

Overvannsberegning

VA-rammeplan

© 2023 by Sphere Construction. Proudly created with Wix.com