top of page

PLAN

plan.png

Teknaconsult kan utarbeide detaljreguleringsplan og områdereguleringsplan. I tillegg til selve reguleringsprosessen kan vi utarbeide komplette planer for vei, vann og avløp for å sikre en effektiv og hensiktsmessig plan.

 

I forbindelse med kommuneplanrullering kan vi bistå med forslag til innspill slik at din eiendom blir inkludert som utviklingsområde i neste kommuneplan.

 

Vi kan utarbeide plan for tomtedeling av både små og store eiendommer og bistå i forbindelse med søknader og byggesaksprosess.

 

I forbindelse med utarbeidelse av komplekse reguleringsplaner kan Teknaconsult bistå med reguleringsledelse for å samkjøre ulike fag og sikre at planen blir utarbeidet på best mulig måte.

 

I forbindelse med planarbeid kan Teknaconsult også bistå med:

- VA-rammeplan

- Mobilitetsplan

- SOSI-fil og SOSI-kontroll til kommunal innsendelse av plan.

- Reguleringsledelse

Kommuneplan

Områderegulering

Detaljregulering

Tomtedeling

REFERANSEPROSJEKT

image-map.jpg
ladstein_øyposten.jpg
DJI_0010.JPG
bottom of page